Zimmers.NET Files (formerly ftp.funet.fi)

/pub/cbm/geos/fonts/60dpimega/


Files

Mega Cal60.cvt.gz 2009-08-18 4587
mega font V1.5.
Modified by Irv Cobb
Mega Roma60.cvt.gz 2009-08-18 5009
mega font V1.5.
Modified by Irv Cobb
Mega Tippe60.cvt.gz 2009-08-18 4493
mega font V1.5.
Modified by Irv Cobb

Mirror sitesGeneral informationFile typesData transfer